علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد / دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

صنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخشهای پیشرو در بازار سرمایه اسـت. بیمـه بـه عنـوان یکـی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تأمین امنیت و آرامش خاطر از یک سو سـبب گـسترش رفـاه اجتمـاعی گردیده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه گذاری شده و در پی آن، تولید با سرعت بیشتری رشـد نمـوده و اقتصاد رونق میگیرد.

این صنعت در ۴۰ سالگی انقلاب با حضور شرکت های بیمه ای خصوصی به ویژه شرکت های بیمه گر تازه نفس وابسته به بانک های خصوصی، شاهد فصل تازه ای از رقابت واقعی است که می تواند طلیعه ای بر تحقق یکی از اهداف این صنعت، یعنی افزایش ضریب نفوذ بیمه باشد، مشروط به اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار بیمه کشور، شرایط و سازوکارهای لازم را برای این مهم در نظر بگیرد که یکی از این الزامات، گسترش کمی و کیفی زنجیره فروش بیمه های بازرگانی از طریق اعطای مجوزهای لازم به شرکت های تازه متولد شده و نوپا و البته دارای انگیزه بیشتر برای ایجاد شعب و نمایندگی های فروش بیمه است.

امروز صنعت بیمه بیش از هر زمان دیگر نیازمند  همدلی و رفاقت است نه رقابت، که اگر رقابتی هم هست باید در ارایه خدمات هر چه بهتر به مردم عزیزمان معنا گیرد. همه باید تلاش کنیم تا در مسیر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و کاهش آلام و اضطراب مردم و توسعه بیمه های زندگی بعنوان پشتوانه آینده ملت بزرگ ایران گامهای مؤثر برداریم تا شاهد افزایش فرهنگ بیمه در کشورمان باشیم.

بیمه سرمد در سال ها اخیر با درخشش و تجربه فراوان به تبع آن ذخیره دانش و نیروی انسانی بی نظیر که هر یک از آنها سرمایه ای گرانقدر برای صنعت بیمه می باشند عزم خویش جزم نموده است تا به یاری خداوند سبحان فصل نوینی از فعالیت را، هم در حوزه کیفیت خدمات و هم در بخش ارایه محصولات جدید بیمه ای و تسهیل روند خدمت رسانی و بکارگیری تکنولوژی ها و فن آوری های روز، رقم بزند و به بزرگترین شرکت بیمه ای منطقه تبدیل شود تا در خور شأن نام بزرگ میهن و در تراز عظمت ملت سترگ ایران، این راه پر افتخار را طی کند. همدلی و همراهی همه همکاران، مدیران و فعالان صنعت بیمه کشور را طلب می کنیم و این دستان مهربان را به گرمی می فشاریم.

دکتر مجتبی کاتب

مجتبي كاتب
 1. تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (نویسندگان : احمدی، سیدعلی اکبر؛ امین، فرشته؛ مجتبی كاتب؛ رسولی، رضا)
 2. همسوسازی استراتژی های منابع انسانی و تجاری بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک در دانشگاه علمی کاربردی (نويسندگان: سيد علي اكبر احمدی; مجتبی كاتب; فرشته امين)
 3. بررسی عوامل مؤثر بررفتار سرمایه گذاران در تصمیم گیری برای سرمايه گذاری دربازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیکAHP
 4. شناسایی و اولویت بندی زیر ساختهای سازمانی موثر بر اجرای مهندسی ارزش در شرکتهای بیمه ای با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه electre (نویسندگان : رمضانی، علی؛ مجتبی كاتب)
 5. بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان خدمات بیمه ای
 6. شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر عملکرد سیستم توزیع وفروش شرکت های معدنکاری با رویکرد رقابت پذیری زنجیره تامین
 7. نقش مدیریت پروژه در فرآیند اکتساب محصولات پیچیده با رویکرد مهندسی سیستم (نويسندگان: حسین آقایی عطا; مجتبی کاتب; جعفر جعفرپور)
 8. نقش مدیریت یکپارچه پروژه در فرآیند اکتساب محصول (نويسندگان: حسين آقايی عطا; مجتبی كاتب; جعفر جعفرپور)
 9. تدوین استراتژی رقابتی در حوزه فناوری اطلاعات (نويسندگان: علی سامانی; مجتبی كاتب; رخساره سامانی)
 10. بررسی تاثیر تعهد کارکنان بر تعلق خاطر کاری آنان در سازمان (نويسندگان: علی سامانی; مجتبی کاتب; نرگس آهنگر)
 11. بررسی تاثیر کاربرد استراتژی بازاریابی بر میزان صادرات در شرکت های تولیدی
 12. نگاهی بر توسعه بانک های سرمایه گذاری(شرکت های تامین سرمایه )در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته جهان
 13. سیستم هوشمند برای مدیریت امنیت اطلاعات ساختار و موضوعات طراحی
 14. بررسي نحوه رفتار و گرايش مشتريان به خريدهای اينترنتي شناسایی
 15. بررسی عوامل مؤثر در مدیریت فاجعه ( بلایای طبیعی )
 16. بررسی تاثیر اصول ومبانی مدیریت برخورد در سازمان دولتی
 17. گذری بر سند چشم انداز توسعه ایران
 18. نگاه بر راهکارهای مدیریت نوین و ارائه راهکارهای جدید
مجتبي كاتب

منشور اخلاقی در بیمه سرمد

خود را همواره در محضر خداوند، حاضر دانسته

و او را ناظر بر اعمال خود بدانم

پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان را توفیق الهی

و مسئولیتی افتخارآفرین دانسته و با صبر و بردباری عمل کنم

تمام تلاش خود را برای انجام وظایف شغلی، با رعایت نظم و انضباط

و بر پایه اصول حرفه ای به کار گیرم

راز داری و حفظ اسرار مشتریان، همکاران و “شرکت بیمه سرمد”را

وظیفه قانونی و اخلاقی خود بدانم

با همکاران، نمایندگان، کارگزاران و کلیه مشتریانم رفتاری صمیمی

توام با اعتماد و نقد پذیری داشته باشم