پرداخت خسارت 20 میلیارد ریالی بیمه سرمد به بازرگانی شعبانی

/
بیمه سرمد بالغ بر 20 میلیارد ریال خسارت به بازرگانی شعبانی پرداخت کرد…

ثبات مدیریتی در بیمه سرمد

/
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی عادی به طور فو…

شعبه بیمه سرمد در استان سمنان افتتاح شد

/
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، مدیر عامل این شرکت در مرا…

شعبه یاسوج بیمه سرمد در استان کهگیلویه و بویر احمد افتتاح شد

/
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، دکتر کاتب در این مراسم با…