بیمه مسافرتی

/
 برای جبران خسارت‌ها و پوشش حوادثی که ممکن است در مسافرت‌های خا…

نکاتی مهم در مورد بازاریاب و فروش بیمه

/
همه افراد متناسب با موقعیت شغلی و زندگی خود، بهتر است از بیم…

نکاتی درباره بازاریابی بیمه و افزایش مشتری بیمه

/
بازاریابی را با تعریف های گوناگون می شناسید. فیلیپ کاتلر، پدر…

انواع استراتژی های فروش بیمه عمر و بازاریابی بیمه

/
برای شروع هر کاری باید برنامه ریزی داشت، پس بهتر است که برای ف…

گسترش زنجیره فروش بیمه؛ دروازه افزایش ضریب نفوذ

/
مجتبی کاتب رییس هیات مدیره بیمه سرمد  صنعت بیمه ایران در آستانه ۴۰ سالگی انق…