نکاتی درباره بازاریابی بیمه و افزایش مشتری بیمه

/
بازاریابی را با تعریف های گوناگون می شناسید. فیلیپ کاتلر، پدر…

انواع استراتژی های فروش بیمه عمر و بازاریابی بیمه

/
برای شروع هر کاری باید برنامه ریزی داشت، پس بهتر است که برای ف…

گسترش زنجیره فروش بیمه؛ دروازه افزایش ضریب نفوذ

/
مجتبی کاتب رییس هیات مدیره بیمه سرمد  صنعت بیمه ایران در آستانه ۴۰ سالگی انق…

ضرورت سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های کارآفرینی صنعت بیمه

/
محمد خدائی، معاون بازاریابی شعبه همدانپذیرفته شده در دومین ک…

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و ریسک در صنعت بیمه

/
مجتبی رحمانی کارشناس واحد تحقیق و توسعه در سال 1987، كم…